Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

Yani yineFransa da, Anayasa bağıyla bağlı olanı Fransız olarak kabul ediyor, Almanlar daböyle, diğer pek çok milletler de aynı şekilde. Birde İYİ PARTİ’nin grup başkan vekili Hrant Dink’e övgüler düzdü. Çok teşekkürediyorum ama biliyorsunuz, Hrant Dink’i de biz bu ülkede yaşatamadık. Devletingözetiminde Hrant Dink maalesef katledildi arkadaşlar. GAROPAYLAN (Devamla) – Yahu bakın çünkü Çanakkaleli Truva arkadaşlar, Çanakkaleli.Truva Çanakkaleli, belki de torunlarından bir tanesi Sayın Turizm Bakanımız. Yaarkadaşlar, bakın, Orta Asya’dan gelenler oldu ama burada yaşayan halklar davardı ve Truvalıların DNA’sına bakıyorlar, şu anda Çanakkale’de yaşayanlarlaaynı ne hikmetse\. Canlı oyun odalarında gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla mücadele et. https://www.casinomhub.link/\. Arkadaşlar,hepimiz vergi veriyoruz, hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Gerçek tarihleülkemizi paylaştırsak ne olur arkadaşlar, ne kaybederiz? Bu da yanlış.Abdülhamit bürokrasisinin yarısını Ermenilerden, Yahudilerden, Rumlardanoluşturmuş arkadaşlar, Sayıştayın Başkanı Ermeniymiş. Bütün bürokraside bunlarvarmış, Arnavutlar varmış, Çerkezler varmış, Sırplar varmış bürokrasisinde, nekaybetmiş Osmanlı?

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, KOAH hastalığı ile mücadelede sigarayı bırakmanın atılması gereken ilk adım olduğunu söyledi. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Bağımlılıklarla mücadelenin vazgeçilmez parçası ve en önemli destekçileri olan öğretmenlerimizin Öğr… Yeşilay Diyarbakır Şubesi tarafından “Bağımlılıklardan uzak bir hayata kulaç atıyorum” projesi kapsamında yapılan futbol turnuvası sona erdi…. Ege Ünivermostbet ve üniversitenin Genç Yeşilay kulübü birlikteliğinde Bosna’da bağımlılıklar alanında geliştirilen Basic Project programı üzerine çal… Yeşilay, hayata geçirdiği Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında uygulayıcı eğitimlerine devam ediyor…. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), hizmet modelini yaygınlaştırma ve bu alanda çalışacak psikolog, rehberlik-psikolojik danışman ve sosyal hizmet u…

Bu kitapların neredeyse tamamında kar sebebiyle bir yerde mahsurkalma, günlerce karanlıkta kalıp dışarıya çıkamama durumları betimleniyor.İşte, Şemdinli’ye gitmekte olan bir memur kar yağışı sebebiyle günlerceKarayollarına ait bir bakım istasyonunda mahsur kalır. Bir başkası Uludere’yegitmek isterken çığ yüzünden bir köyde haftalarca kalır, bir başkası daısıtamadığı okulundan bahseder. Bundan kırk-elli yıl önce Hakkâri’ye tayiniçıkıp gelen bu insanlarımız, emin olun, bugün tekrar gelseler yine aynısorunları yaşayacaklar. Değerlimilletvekilleri, hastaneler, köprüler, tüneller, havaalanları için garantiverilip, sonra milletle alay eder gibi çıkıp “Cebimizden beş kuruş çıkmadan buprojeleri yaptık.” diyorlar. Haklılar, onların cebinden tek kuruş çıkmadı çünkü“proje” adı altındaki büyük rantın parasını vatandaş ödemektedir. Görüşülmekteolan Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 44’üncü maddesinde yer alan“değiştirilmiş” ibaresinin “yeniden düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmesini arzve teklif ederiz. Bakın,bu proje için yani yeni havaalanı projesi için 8 milyon metrekare alan tarımarazisi olmaktan çıkarılıyor ve imara açılıyor havalimanı yapılsın diye. Birazönce burada konuştuk tarım politikalarını, tarım politikalarında da bu tarımarazilerini yok etme yine merkeze alınmış; şantiyeci iktidarın tarımarazilerini imara açmasının bir örneğini de Çukurova Bölgesel Havalimanı’ndagörüyoruz. Ayrıcabilinmeyen bir şey daha var, KİT Komisyonunda bunu çok uzun tartışmalarlagündeme getirdik ve getirmeyi sürdüreceğiz, Millî Piyangoyu Sayıştay denetliyorama idari olarak var olan Millî Piyangonun Genel Müdürünü ve Genel Müdürleberaber idare kısmını denetliyor. Ancak Millî Piyangonun satıldığı şirketin tamiki yıldır denetlenmediğini herhâlde Türkiye’de yaşayan ve burada bulunanarkadaşlarımız biliyorlar diye düşünüyorum, bilmiyorlarsa da öğrenmişolacaklar. Tam iki yıldır Millî Piyango denetlenmiyor; hangi büyük ikramiyekime çıktı, hangi ikramiyeler kasaya kaldı, hangi ikramiyeler Demirören grubunakaldı, hangi ikramiyeler Sisal AŞ’ye kaldı, bunu bilen hiç kimse yok. Her zaman söylediğimiz gibi, devlette ciddiyet çokönemlidir yani herkesin işini ciddiyetle ve dürüstçe yapması gerekmektedir.Kaybedilen her kuruşun 85 milyonun olduğunu unutmamak gerekir.

  • Değerlimilletvekili arkadaşlarım, uyuşturucu kullanımını ve yaygınlaşmasını tetikleyenetmenlerden bir tanesi de ülkemizin sınırlarını kevgire çeviren iktidarpartisinin yanlış politikaları sonucunda ülkemize giren kaçaklardır.
  • Bırak onu, Kıbrıs’ta da yapılmış bir araştırma var; Kıbrıs ileTürkiye paraleldir KKTC bakımından.
  • Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Net pamuk ihracatçısı iken net pamukithalatçısı olma dengesini mutlaka tersine çevirmeliyiz. Bu anlamıylaTürkiye’nin Çukurovası, Urfası önemli arazilere sahiptir. Bu arazileri, bualtın bileziği en iyi şekilde Türkiye değerlendirebilmelidir. Bakın, üretim maliyetini düşürmek, pamuk ekimalanlarını artırmak, pamuk tüketiminin yerli üretimle karşılanabilmesi vedevamlılığını sağlamak bu stratejik adımlardan önemlileri olacaktır. AKPARTİ GRUBU ADINA MÜSLÜM YÜKSEL (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; İYİ Parti grup önerisi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına sözaldım. MERALDANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Birçok zam haberi var, onların ayrıntılarınagirmeyeceğim ama TÜİK üzerinden yapılan kurgu enflasyondur. Bu kurgununsonucunda ücretli çalışanların maaşlarına yapılacak zamlar düşük gösterilerekmilyonlarca insanın hakkı yenilmektedir. Üretici fiyat endekslerine göreönümüzde duran kış aylarının büyük maliyetler getireceğini göz önünealdığımızda hayat pahalılığına karşı özellikle barınma, ısınma ve gıda olmaküzere temel ihtiyaçlara dair acilen bir yardım paketi, destek paketiaçıklanmalıdır, talebimiz budur. MERALDANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Hiçbir darbe sonuç alamadı, bu da alamayacak.

Birincisırada yer alan, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve 172 milletvekilinin GelirVergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nungörüşmelerine devam edeceğiz. Şimdiben -tabii, rakamlar verildi de- aldığım güncel rakamları sizlere arz etmişolayım. Resmî görevi bulunmayan kişiler haftada kırk saate kadar -burada ifadeedildi- resmî görevi bulunan kişiler ise haftada on saate kadar dersverebilmektedirler. Ek ders ücretleri, saat başına gündüz ücreti net 37,91 lirave hafta sonları ise -burada hafta sonları ve hafta içi arasında fark olmadığışeklinde bir ifade kullanıldı, yanlış- 40,73 TL olarak ödenmektedir. ZEKİHAKAN SIDALI (Devamla) – Çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltmek içintarımsal üretimde ve ticaret bölgelerinde üretimde verimlilik, üründe kalite,standart ve katma değer, değer zinciri yönetim organizasyonunu hayatageçireceğiz. İthalat bağımlılığını azaltan, yurt içi katma değer payını artıran,rekabeti ucuz iş gücü üzerinden değil, yüksek kalite üzerinden kurgulayan birpolitika izleyerek üreticilerimizin hak ettiğini almasını sağlayacağız. Bir milletin yeniden dirildiği, Anadolu’nun ayağa kalktığı,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 3 Kasım 2002’demilletin partisi AK PARTİ’mizin iktidara gelişinin 20’nci yılı kutlu olsun. HDPGRUBU ADINA SAİT DEDE (Hakkâri) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İYİParti grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. YILMAZTUNÇ (Bartın) – Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; Genel Kurulusaygılarımla selamlıyorum, çalışmalarımızda başarılar diliyorum. Erdoğan’ın “Ben ekonomistim.”hülyasını söze döktüğünden sonra enflasyon verileri açıklandı. Boyalı TÜİKverileri var biliyoruz; aylık bazda yüzde 3,54, yıllık ise 85,51 olarakaçıklandı. Ortalamaya göre, on iki aylık ortalamaya göre 65,26 oldu.

“Enflasyonla mücadeleediyoruz.” dediniz, enflasyon canavarının azdığının farkında mısınız? “Borçödüyoruz.” dediniz, hem Türkiye’nin hem yurttaşlarımızın borcunu artırdınız.“İşsizlikle mücadele ediyoruz.” dediniz, işsizliğe tavan yaptırdınız.Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte istikrar gelecek, ekonomi uçacak,yurttaşlarımız zenginleşecekti. Sayın Cumhurbaşkanı da seçimlerden önce “Ahdimolsun, faiz düşecek, enflasyon düşecek.” diyordu. Sonuç, enflasyon yükseliyor,faiz yükseliyor, işsizlik artıyor, genç işsizlik artıyor, üniversite mezunugençler iş bulamıyor. CHPGRUBU ADINA METİN İLHAN (Kırşehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;2019 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezî YönetimKesin Hesap Kanunu Tasarısı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine grubumadına söz almış bulunmaktayım. CHPGRUBU ADINA MÜRSEL ALBAN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2019yılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları GenelMüdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bütçeleri üzerinde CHP Grubuadına söz aldım. Tiyatrodabir grup çalışan var, biz sayısını 650 diye biliyorduk, Sayın Bakan 695 kişiolduğunu söyledi.

Arzu Sabancı’dan gençlere “Bağımsızlık her zaman moda” mesajı… Yeşilay, Uluslararası Yeşilay Kapasite Geliştirme Programı toplantısının 5’incisini bu sene online olarak düzenliyor… Uluslararası Yeşilay Federasyonu çatısı altındaki 80’i aşkın Ülke Yeşilayı ile bir araya geldi… Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Danışma Hattı’nın numarası 115 olarak değişti… “Koronavirüs sigara içeni sever; siz de kendinizi sevin ve sigarayı bırakın”… Bu yıl 11’inci kez düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması başvuruları 31 Mart’a kadar devam ediyor…. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın kazananları Haziran ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak… Yeşilay’ın “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” sloganıyla yürüttüğü kampanya sayesinde sigarayı bırakmak isteyenlerin oranında ciddi bir artış yaşandı… Yeşilay’ın düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 30 Nisan’a ertelendi…